nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

26 oktober 2017

Personeel

 Meester Fokke van groep 7 is op dit moment helaas ziek. Het is heel fijn dat meester Fokke sinds deze week weer 2 keer in de week een aantal uren op school en in de eigen groep komt. De komende weken zal langzaam er een opbouw van werkzaamheden gaan plaats vinden. We wensen Fokke een voorspoedig herstel toe.

Meester Bert zal op 1 januari 2018 met pensioen gaan. Hij heeft 38 jaar merendeels in het speciaal onderwijs gewerkt. Meester Bert hoopt gezond van zijn vrije tijd te kunnen gaan genieten en te kunnen gaan reizen. De week voor de kerstvakantie neemt Bert afscheid. We willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet in het onderwijs in de afgelopen jaren en wensen Bert hierbij alvast alle goeds voor de toekomst.

De opvolging van Bert vanaf januari is nu nog niet bekend. U wordt daarover op een later tijdstip over geïnformeerd.

Medezeggenschapsraad

Bij de algemene ouderavond is er aan u als ouders gevraagd of er iemand onder u is die belangstelling heeft in het mee gaan draaien in onze MR en er als ouder lid van wil worden.

Omdat zich maar één ouder heeft aangemeld is het niet zinvol om op school verkiezingen te houden voor de vertegenwoordiging van ouders in onze Medezeggenschapsraad (de MR).
Wij zijn blij dat Barbara Gerlich wel belangstelling heeft. Ze gaat met ingang van november de vergaderingen bijwonen.

Als u als ouder vragen, opmerkingen of suggesties heeft die u van belang voor de school acht, dan zijn er nu dus weer drie ouders tot wie u zich zou kunnen wenden: Wilma Lijnsvelt, Daisy Schouten en Barbara Gerlich.

We wensen Barbara een heel prettige tijd in de MR toe.

Met vriendelijke groet,

Namens de MR van De Boemerang
Rianne Verbers / voorzitter

Speel-o-theek

 Onze 2 teams die afwisselend elke woensdag in de Speel-o-theek werken zijn:

Team A: Madelief Amine Erben en Damian groep 8A
Team B: Desi en Frederico groep 8B Jennifer en Chris groep 7

 

 

 

De nieuwe cursus voor speel o theek medewerker is gestart. De deelnemers zijn:

Jesse                       8B    Juf Francisca
Invajo                       8A   Juf Susan en juf Ellis
Dilara                       8A   Juf Susan en juf Ellis
Jemailo                    6B   Juf Marieke en juf Mireille
Kevin Nijkamp         6B    Juf Marieke en juf Mireille
Milan Waarts           6B    Juf Marieke en juf Mireille    

Vrij middag 17 nov.  Van 13.30 tot 14.30 uur is er Feestelijke afsluiting met diploma!!!!
Veel succes met oefenen!

Elke week komt de groep van juf Franscisca met de kleuters van groep 1 / 2 naar de Speel-o-theek om een spel te lenen en daarna samen te spelen. Heel goed om te zien hoe de beide groepen hier wat van leren. En hoe ze genieten!!!!

 Een groepje kinderen uit groep 5 / 6  komt elke vrijdagmiddag het eerste uur bij elkaar in de speel-o-theek om samen te spelen. Elke keer staat er een spel en een sociale vaardigheid centraal. We oefenen om goed samen te leren spelen.
Ganzenbord, memory, mens erger je niet, hebben we al geoefend.

Dit zijn een aantal leerpunten die we steeds oefenen:

• Overleggen wie het eerst mag beginnen

• Leef mee als de ander de beurt heeft.

• Je aan de spelregels houden

• Leren omgaan met winnen en verliezen

• Positief reageren (ook bij teleurstelling)

• Compliment geven/ontvangen

• Een gezellige sfeer voor iedereen maken

Toren van Pisa, pinguïn panic, kwartet, triominos zijn ook leuke spelletjes om thuis eens samen te spelen.

 Verder nog:

Alle groepen van de bovenbouw hebben een spelletjes box in de klas gekregen waarin een aantal gezelschapsspelen zit. Door het werken aan het thema of door gymlessen op de openingstijden van de speel-o-theek komt het er soms niet van om op tijd in de speel-o-theek te zijn. En nu is er standaard een aantal spelen in de groep waar mee gespeeld kan worden.

Iedereen weer veel spelplezier toegewenst de komende periode

Speelse groeten van juf Tineke

Ouderbijdrage

We hebben al van veel ouders / verzorgers de ouderbijdrage voor 2017-2018 mogen ontvangen. Heeft u de ouderbijdrage van € 20,– nog niet overgemaakt? (voor 2 of meer kinderen op de Boemerang betaalt u in totaal € 30,--)
Dit kan op het volgende rekeningnummer:

NL16 RABO 0122 2308 25 t.n.v. Stichting oudergelden o.v.v. de naam van uw kind.

U mag de ouderbijdrage ook contant betalen bij de administratie op dinsdag en donderdag.

Beeldmateriaal gemaakt door ouders / verzorgers

 Ouders maken tijdens evenementen regelmatig zelf film- of foto opnames. Wij vragen u geen foto's van andere kinderen dan uw eigen kinderen online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuze maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto's of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Groep 1/2

 De herfstvakantie is weer voorbij! We gaan weer met elkaar aan de slag en veel leren over de brandweer en andere mensen die je helpen als je hulp nodig hebt.

De afgelopen periode hebben we veel geleerd over elkaar, de avonturen van Agent en Boef, regels en de politie.

 Samen met de kinderen gaan we verder verkennen wat er gebeurt bij de brandweer of als je hulp nodig hebt van een dokter.

 De komende periode werken we met en over de nieuwe letter van de week de “r” van regels.
Daarnaast gaan we werken over het cijfer van de week 1 t/m 5.
We gaan “een thema tafel” maken met de kinderen over de brandweer. 

 

Groep 3/4

Na een heerlijke herfstvakantie met prachtig weer, zijn we weer hard aan het werk gegaan in de klas..
We zijn druk met het thema ‘Griezelen’. Jullie hebben hier al vast over gehoord van de kinderen of gezien aan het spook in de klas. We leren door dit thema allemaal nieuwe woorden.
Voor de vakantie hebben met z’n allen pompoensoep gemaakt en er heerlijk van gesmuld. De foto´s hiervan staan op de website (www.boemerang.info).

 Onze nieuwe thema wordt Sinterklaas. Hij zal 18 november weer in Nederland aankomen. En natuurlijk zal hij ons daarna ook op de Boemerang bezoeken. De details hierover zullen we jullie later in een speciale Sinterklaasbrief laten weten.
Voor de kinderen van groep 4 hebben we een extra verrassing. Zij gaan ook nog naar de ASK-voorstelling in Orpheus. Ook daarover volgt nog extra informatie.

Naast dit pretpakket wordt er ook nog hard gewerkt aan rekenen, lezen en schrijven.
Groep 3 heeft het eerste werkboek van rekenen bijna uit. Er volgen nog 2 werkboeken. Maandag gaan we starten in blok 3. We oefenen sommen tot de 10. Er wordt heel aandacht besteed aan het splitsen van de getallen tot 10. Denk daarbij aan de verliefde harten, die steeds samen 10 vormen, bijvoorbeeld 4 en 6, 8 en 2, enz., enz. Leuk om ook thuis eens te oefenen. Op YouTube is er een leuk liedje van te vinden.
Hoera, met lezen is Kern 2 ook bijna uit!!! We oefenen dagelijks, meestal 2 keer per dag en de meeste kinderen kunnen al zoemend 3 letterige woordjes lezen (m / k / m, zoals raam, kip, enz.). Vergeet ook niet de schrijfwijze van de aangeleerde letters, regelmatig doen we een echt woorddictee.
Groep 4 heeft ook bijna het boek uit. En zullen dan beginnen met Blok 5. We oefenen heen /en terugtellen tot 20, tellen tot 100. Er wordt een begin gemaakt door het tiental heen, daar komen de verliefde harten ons goed van pas.
Met lezen werken we nog steeds in Kern 7. De twee/tekenklanken zijn nog erg moeilijk om te onthouden. De kinderen krijgen daarom af en toe een blaadje mee naar huis waar de door hun geoefende woorden op staan. De vraag begrijpen jullie natuurlijk al ……….. Ja, graag!!!!!!
We willen jullie nog even wijzen op ons verzoek van voor de herfstvakantie om de kinderen uiterlijk om 8.30 uur bij de kapstok of op het plein gedag te zeggen. Dit is voor een rustige en snelle start van de lessen erg fijn.

Nog een laatste ding. Het blijkt dat kinderen de behoefte hebben iets van hun speelgoed te laten zien in de klas. Daarom willen we graag met jullie afspreken dit alleen op donderdag te doen, omdat er dan meer tijd is om hier aandacht aan te besteden. Het meenemen van spullen van thuis is echter wel voor eigen risico. We raden dan ook af kostbare spullen, zoals computerspelletjes, radiografisch bestuurbare auto´s, en dergelijke mee naar school te nemen. Verder mag het speelgoed niet groter zijn dan de rugtas.
Zijn er nog vragen of opmerkingen dan zijn jullie van harte welkom om na schooltijd even bij ons binnen te komen.

Hartelijke groeten,
De juffen en meester Bert

Groep 4/5

Beste allemaal,

In groep 4/5 zijn we fijn van start gegaan. Het was wel even wennen, zoveel nieuwe kinderen, maar we hebben allemaal ons plekje wel gevonden. Na de herfstvakantie is onze groep uitgebreid met Ryan. Welkom in onze groep Ryan!
We zijn de afgelopen periode bezig geweest met namen leren en kennis maken. Dat was wel fijn. Ook hebben we gewerkt over ‘gek’. We hebben heel veel woorden geleerd. Je kunt ‘zotte’ zinnen zeggen, letters omdraaien waardoor je ‘maffe’ woorden krijgt. Er zijn schilders die hele mooie, maar ‘abnormale’ dingen schilderen. Je wordt soms ‘bedot’ door optische illusies!                        
Dit thema zit ook in de taalmethode. Hiermee werken is voor de meeste kinderen nieuw en zeker niet makkelijk! Maar het lukt steeds beter. Binnenkort ronden we het thema ‘Gek’ af, we willen u dan graag laten zien wat we allemaal gedaan hebben. Daarvoor gaan wij u nog uitnodigen.
Nog wat praktische informatie, wij krijgen op dinsdag hulp in de klas van Esmiralda, en op woensdag en donderdag is Marlou (stagiaire) bij ons in de groep. Op woensdag en donderdag hebben we gym. Gelukkig zijn de meeste gymspullen nu in orde, zodat alle kinderen mee kunnen doen in sportkleren en op goede schoenen! Dat is fijn.

Groep 5/6

Hallo allemaal,

In groep 5/6 zijn we tot de herfstvakantie druk in de weer geweest met ons taalthema ‘GEK”.
We hebben gekke woorden bedacht, gekke gedichten gelezen maar ook naar gekke schilderijen gekeken. We hebben er zelf een heleboel gemaakt en ook vreemde schilderijen van beroemde kunstenaars nagemaakt. Deze kunstwerken hangen volgende week in de school. Het werk is te herkennen aan de gekke foto van elke kunstenaar.

We starten volgende week ook met een nieuw thema. De donkere dagen komen eraan en we maken het huiselijk en gezellig in de klas. Onze stagiair Fabian heeft met de kinderen uit de klas een hele mooie open haard gemaakt. Zo hebben wij het straks lekker warm en gezellig.

Nog even ter informatie, de donderdag en vrijdag zijn de gymdagen, dus zorg dat uw kind dan ook zijn gymspullen heeft. In de gymzaal mogen geen schoenen met zwarte zolen gedragen worden.

Groetjes van juf Ingrid en juf Mireille

Groepen 6

 De herfstvakantie is weer voorbij. De dagen worden korter en af en toe gaat het alweer stormen (wat soms ook te merken is in de klas).

Dit schooljaar zijn we begonnen met de Gouden Weken. Hierin hebben we samen spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en het groepsgevoel te krijgen.

De afgelopen weken zijn we in de klas bezig geweest met het thema: Dierentuin!
We hebben getekend, geschilderd, geknutseld, filmpjes gekeken en posters met informatie gemaakt.
Sommige kinderen hebben zelfs hun eigen lievelingsdier meegenomen. Met elkaar hebben we nog liedjes gezongen over de dieren en de dierentuin. Vragen die kinderen over de dieren hadden, konden ze opzoeken op het internet. Ons nieuwe thema wordt: Noodweer.

In de groepen 6 is het rekenen nu 4x per week groepsdoorbroken en op de vrijdag is het rekenen in eigen klas. Dan wordt er extra geoefend op bijvoorbeeld de tafels en het klokkijken en verhaaltjessommen met de klas gedaan.

In groep 6B hebben we op donderdag en vrijdag een stagiaire, Laksmi. Zij zal Marieke ondersteunen en helpen in de klas voor het komende jaar.

We hebben Sinterklaas en kerst in het vooruitzicht. Hierover zal nog informatie komen.

Groep 7

Na een heerlijke zonnige herfstvakantie zijn we weer gestart!
Helaas is meester Fokke nog niet beter en zal hij ook de komende periode vervangen worden door juf Ellen.
Juf Michelle is elke donderdag en vrijdag bij ons in de groep, zij studeert aan het Aventus.  Juf Michelle helpt in de groep en moet voor haar opleiding diverse opdrachten uitvoeren bij ons op school.

We hebben het thema PRONKSTUKKEN afgesloten en weten veel van elkaars mooiste verzameling of voorwerp! Ieder heeft hier een prachtig verslag van gemaakt. Deze verslagen hangen in de klas; komen jullie ze na schooltijd een keer lezen?
Het komende thema is EUROPA. We gaan met de topografie aan de slag, en gaan in groepen van 4 onderzoeksvragen opstellen over een land. Dit land zal gepresenteerd worden aan de groep door steeds 4 leerlingen.

Houden jullie donderdagmiddag 14 december vanaf 13.30 uur vrij? De kinderen verzorgen dan samen de landen presentaties, en natuurlijk zijn jullie hierbij van harte uitgenodigd!!! De officiële uitnodiging volgt!

Om de gymlessen goed en vooral veilig te kunnen volgen is het belangrijk dat iedereen gymschoenen aan heeft. Deze schoenen kunnen (eventueel) in de groep in een gymbak blijven.

Elke vrijdag oefenen we tijdens de rekenles de vertaalcirkel. Aan het eind van deze les staat er een tafel centraal. We proberen dan op verschillende manieren een tafel te begrijpen en in te oefenen. Dit doen we op de volgende manieren: door de situatie concreet uit te spelen, door de situatie weer te geven in een verhaal, door de handeling uit te voeren met materiaal, door de situatie te tekenen en weer te geven op een getallenlijn.

De familie van Kris maakt op dit moment een wereldreis. Via de mail heeft de groep contact met de oom, tante en 3 nichtjes van Kris. We schrijven samen brieven. Zo leren we veel over andere werelddelen, de dieren die zij daar zien, we leren nieuwe woorden. Deze week hebben zij bijv. geschreven over The BIG 5. De klas gaat dan opzoeken welke dieren dit zijn, waar leven ze enz. Ook vertelden ze over hun verblijf in een hostel en hotel. Een mooie uitdaging om op te zoeken wat het verschil is tussen deze twee! Bovendien oefenen we spelling en lezen als we de brieven samen schrijven en lezen. De groep geniet samen met Kris van de mailwisselingen.

Vriendelijke groet, Ellen en Ingrid

 

Groepen 8

We zijn in groep 8B de afgelopen weken druk geweest met ons thema “strips”. We hebben een heleboel geleerd zoals: Wat een onomatopee is, de geschiedenis van stripboeken, hoe je een eigen stripverhaal tekent en nog veeeeel meer! Op donderdag 26 oktober zijn alle ouders/verzorgers bij ons uitgenodigd in de klas om te bewonderen wat we allemaal geleerd, gemaakt en gedaan hebben. De kinderen geven hun eigen presentatie.

In groep 8A zijn we bezig geweest met het thema “geluk”. De kinderen nemen aan het eind van de week hun eigen “koffer vol geluk” mee naar huis. In die koffer zitten verschillende gelukssymbolen waarvan de kinderen de betekenis en herkomst hebben opgezocht. En deze informatie hebben ze verwerkt in diverse schrijfopdrachten. Ook hebben we het gehad over verschillende dichtvormen.

Volgende week gaan we een start maken met onze nieuwe thema’s maar wat dat is houden we nog even geheim!

Denkt u eraan dat de doe-middagen van de Voortgezet onderwijsscholen in Apeldoorn in de maand november zijn? Als uw kind hieraan wil deelnemen kunt u zich aanmelden via de website van de door u gekozen school!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055