nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

14 september 2017

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018  

Beste ouders/verzorgers, 

Basisonderwijs is gratis. De extra activiteiten die op school worden georganiseerd kosten echter wel geld.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties, cadeautjes en kosten voor de aankleding bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of het paasontbijt, maar ook voor de Koningsspelen, de schoolverlatersavond en andere wisselende activiteiten. Zonder de ouderbijdrage zijn de bovengenoemde activiteiten niet mogelijk. 

We doen ons best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage wordt zorgvuldig besteed en komt volledig ten goede aan de speciale activiteiten voor onze leerlingen. 

Net als de afgelopen jaren vragen wij een ouderbijdrage van € 20,--. Heeft u 2 of meer kinderen bij ons op school, dan vragen wij een bijdrage van € 30,-- in totaal. 

Wij verzoeken u dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL16 RABO 01222.30.825 van  St. oudergelden SBO de Boemerang en vergeet niet de naam van uw kind(eren) te vermelden. 
U kunt de ouderbijdrage eventueel ook contant betalen bij de administratie (op dinsdag en donderdag). 

Mede namens de leerlingen alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!  

Met vriendelijke groet, 

Namens de medezeggenschapsraad van SBO de Boemerang 
Rianne Verbers / voorzitter

PS  

Soms kan het betalen van ouderbijdragen of schoolreisgeld voor u een probleem zijn. De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, de ouderbijdrage kunnen betalen of meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Ook buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, …) worden door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.  
De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. 

U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06-12675159 of door een e-mail te sturen naar info@leergeldapeldoornvoorst.nl  

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055