nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

21 augustus 2017

Belangrijke data

29 augustus 2017       algemene ouderavond: thema De veilige school
20 september 2017     ouderspreekuur
  4 oktober 2017          voorlichting VO groepen 8 (ouders en leerlingen)
13 oktober 2017          onderbouw vrije dag
14 t/m 22-10-2017       herfstvakantie

 

Personeel

In de zomervakantie heeft juf Wendy een gezonde zoon gekregen. Alles is goed. Juf Wendy komt in september een keer op school om haar baby te laten zien. We wensen haar heel veel geluk met haar gezin.

Juf Susan van groep 8a heeft besloten dit schooljaar een dag ouderschapsverlof op te nemen. Dat betekent dat zij op vrijdag een vrije dag heeft.

In deze groep gaat juf Ellis op donderdag en vrijdag in deze werken. Juf Ellis is afgestudeerd op de KPZ in Zwolle en heeft vorig jaar haar stage op de Boemerang in groep 8 gedaan. Nu heeft ze dit schooljaar een werkervaringsplek als WPO-er in de groep 8. Ze werkt intensief samen in een duobaan met Susan.

Vanuit het ROC Aventus hebben op de donderdag- en vrijdagen weer een aantal studenten die in de groepen meedraaien.

Algemene ouderavond 29 augustus 2017

Thema: De Boemerang: EEN VEILIGE SCHOOL!


De Boemerang is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen variëren in hun talenten en hun onderwijsbehoeftes.
Wij werken aan een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig voelen bij hun leerkracht en bij elkaar.
Dit jaar gaan we voor het eerst starten met "DE DRIE GOUDEN WEKEN". In deze weken werken we aan het goed leren kennen van elkaar in de klas (wie ben ik en wie ben jij en hoe kunnen we het samen fijn hebben). Dit is een belangrijke voorwaarde om goed samen te kunnen starten.
Hierover willen we jullie als ouders / verzorgers meer vertellen op de algemene ouderavond van 29 augustus.
Daarnaast gaan we in het kort ook uitleggen hoe we het gehele schooljaar werken aan de sfeer in de klas, de sociale vaardigheden van de leerlingen maar ook hoe we handelen wanneer er problemen zijn.
Kortom we hopen op een hoge opkomst want we vinden dit een heel belangrijk thema om met jullie als ouders te delen!

Aansluitend een bezoek aan de eigen groep van uw kind voor kennismaking met de leerkrachten en de activiteiten gedurende het schooljaar.  (We praten hier over de algemene zaken die de groep betreffen. De individuele gesprekken over uw kind houden we op het ouderspreekuur. Als u de leerkracht eerder wilt spreken, is het handig om een afspraak te maken.

- Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur
- Start van het programma om 19.30 uur
- Naar de groep van uw kind 20.30 uur
- Eindtijd 21.15 uur

De leerlingen krijgen een uitnodiging met antwoordstrookje voor deze ouderavond op papier mee naar huis.

 

Veilige verkeerssituatie rond de school

 

We hebben u nodig om de verkeerssituatie rond onze school veilig te houden!

Onze leerlingen komen op diverse manieren naar school, daarom hebben we de ingang bij de gymzaal voor de fietsers gereserveerd en is de achteringang naast het gebouw van de tafeltennisvereniging voor de kinderen die met de auto en taxibussen komen.

Parkeren:
Het parkeren bij het ophalen van de kinderen brengt regelmatig onveilige situaties met zich mee. Om deze te voorkomen vragen wij u om auto’s te parkeren in de parkeervakken achter de school. Als deze allen bezet zijn, is er voldoende parkeerruimte achter de sporthal.

Het is niet toegestaan om auto’s op het veldje voor de tafeltennishal te parkeren. Ook vragen wij uw auto niet te parkeren langs het plantsoen tussen de school en de sporthal in, dit brengt zeer onveilige situaties voor onze fietsende leerlingen met zich mee.

De rijrichting rondom het plantsoen achter de school gaat “tegen de klok in”. Ook de kinderen fietsen dus vanuit de school direct rechtsaf. Wij vragen automobilisten rekening met hen te houden.
Klik hier voor een situatieschets.

Voor de taxibussen zijn de parkeerplekken direct naast de school gereserveerd met gele pionnen.

We gaan uit van uw medewerking om zo de veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen!

Logopedie op de Boemerang

Met ingang van dit schooljaar heeft de Boemerang geen eigen logopedistes meer in dienst voor logopedie in de onderbouw van de school.

We zijn heel blij dat Caroline van Tongeren van de praktijk logopedie Apeldoorn, bereid is haar dependance op de Boemerang voort te zetten. Caroline verzorgde de afgelopen jaren al logopedie vanuit haar dependance voor leerlingen in de bovenbouw.

Leerlingen die logopedie nodig hebben, kunnen via een verwijzing van de huisarts, zelf kiezen voor een logopediepraktijk. Caroline van Tongeren zal samen met haar collega Marije Huneker logopedie verzorgen op school voor leerlingen, die dat nodig hebben en waarvoor de ouders voor logopedie op school kiezen. De logopedie vindt in deze situatie onder schooltijd plaats.

Rooster bewegingsonderwijs 2017-2018

Groep 1/2  Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag / 4 x ½ uur
Groep 3/4  Groep 3: maandag en donderdag
                  Groep 4: woensdag en vrijdag
Groep 4/5  Woensdag en donderdag
Groep 5/6  Donderdag en vrijdag
Groep 6A  Maandag en donderdag
Groep 6B  Maandag en donderdag
Groep 7    Woensdag en vrijdag
Groep 8A  Maandag en vrijdag
Groep 8B  Maandag en vrijdag

Sportnieuws

 Na een fijne vakantie gaan we weer beginnen aan een sportief jaar.

Binnenkort komt er een uitgebreide sportnieuwsbrief uit met daarin de volgende punten:

  1. Nieuws
  2. De schoolsportkalender
  3. Sport van de maand
  4. Sportclub extra
  5. De combinatiefunctionaris
  6. De sportvragenlijst

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende:
Wilt u samen met uw zoon/dochter kijken naar de gymkleding? Wij willen graag dat alle kinderen passende gymschoenen dragen, geen zwarte en afgevende zolen. Het dragen van gymschoenen voorkomt veel blessures tijdens de gymlessen.
Naast het dragen van gymschoenen hebben de kinderen gymkleding nodig. Alle leerlingen dragen een T-shirt, geen hemd, topjes etc., en een korte broek, legging of trainingsbroek.

Mochten er al eerder vragen of opmerkingen zijn voor de Sportnieuwsbrief uitkomt, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Ely Bagerman / vakleerkracht bewegingsonderwijs

hoofdluis

Hoofdluiscontrole

Elke week na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders.
De eerste hoofdluis controle van dit schooljaar is in de week van 28 augustus t/m 1 september.
Deze controles werken zeer goed, want onze school is nagenoeg luisvrij!

Het is belangrijk dat uw kind op deze controle dagen zonder gel op school komt, dit belemmert de controle.

Als er toch luis waargenomen is, dan neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouder / verzorger en krijgt iedereen in de groep een berichtje over extra controles thuis en op school

De ouders van de hoofdluisgroep kunnen versterking gebruiken.
Als u wilt helpen, dan hoor ik het graag van u!!

Ingrid Teunissen / teamleider

afvalscheiden

Broodtrommels en drinkbekers

Elke dag weer verzamelen wij samen enorm veel plastic afval. De prullenbakken zitten vol plastic boterhammenzakjes en drinkkartonnetjes.

Sinds kort moeten wij als school betalen voor ons plastic afval. U kunt lege pakjes en zakjes gratis aanbieden via de kunststofafvalinzameling.

Alle scholen van Leerplein 055 hebben daarom besloten om deze afvalberg te gaan verminderen.

Daarom willen wij u vragen of alle kinderen hun lunch mee kunnen nemen naar school in een broodtrommel en drinkbeker of flesje.

Als kinderen toch iets verpakt in plastic mee nemen naar school, zullen wij vragen of zij dit weer mee willen nemen naar huis om daar weg te gooien.

Heeft u nog vragen, neemt u gerust contact op met de leerkracht van uw kind.

Wij hopen op uw medewerking, zo houden wij het afval beperkt en werken mee aan een gezond milieu!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055