nieuwsbrief

 Sbo de Boemerang

januari - februari 2017

AGENDA

19 januari - Margedag groep 1/2
23 januari - Ouderspreekuur
25 januari - Margedag groep 1/2
25 januari - Nationale voorleesmorgen
6 en 7 februari - verwijzingsgesprekken V.O.
21 februari - Afsluiting thema "de gezonde school"
24 februari - onderbouw vrij
25 februari t/m 5 maart - krokusvakantie

Personeel

Juf Henriette, onderwijsassistente in groep 1/2 en juf Ellen onderwijsassistente in groep 3/4 hebben hun medische behandelingen afgerond. Ze zijn al aan het re-integreren en zullen dit de komende periode gaan uitbouwen. Dit is goed nieuws. We wensen hen van harte succes.

Juf Angel, leerkracht van groep 4/5 zit nog in de medische onderzoeksmolen vanwege haar ernstige gehoorproblemen. Zij is wel een aantal momenten op school, maar kan op dit moment zeker niet in de groep re-integreren.

Schoolbreed thema "de gezonde school"

 

De komende periode zullen we veel leren en ontdekken over gezond gedrag. We bieden dit aan op diverse manieren: sporten en bewegen, voeding, je lijf enz.
We hopen de kinderen samen meer bewust te maken van alle aspecten die belangrijk zijn om gezond te zijn en te blijven en je fit te voelen.
Alle kinderen krijgen van school een waterfles, hiermee hopen we het drinken van vers kraanwater te stimuleren.

In de groepen wordt het thema op ieders eigen manier uitgewerkt. In de sportlessen van meester Ely wordt hier natuurlijk ook veel aandacht aan gegeven.

Elke groep gaat een dansworkshop volgen. De kinderen van de onderbouw krijgen deze op school. De Bovenbouwkinderen gaan naar de dansschool van Tim Koldenhof en mogen in een echte spiegelzaal dansen. Meer info hierover komt zodra we de data doorgekregen hebben.

We willen dit spetterende thema op een ludieke wijze afsluiten: houden jullie dinsdagmiddag 21 februari vrij?
Die middag organiseren wij een loopathon voor ouders en kinderen! Samen sporten geeft plezier en voldoening! Daarna is er in de school van alles te zien en te beleven. De kinderen zorgen voor gezonde hapjes en drankjes! We maken er samen een super gezellig, en vooral GEZOND thema van!

Voorleesochtend 25 januari 2017

Zoals elk jaar organiseren wij een voorleesochtend, lezen neemt immers een heel belangrijke plek in, in onze school. Zelf lezen is fijn, maar voorgelezen worden ook!
Dit jaar ontvangen wij weer bijzondere mensen die in elke groep een mooi verhaal of deel van een boek voorlezen.
Dit jaar mogen wij een heeeeel bijzondere gast verwelkomen:
op woensdagochtend 25 januari ontvangen wij burgemeester Berends op de Boemerang!

De burgemeester zal om 8.30 uur ontvangen worden door onze voorleeskampioen van vorig jaar, Samantha Stegeman uit groep 7b. Hij zal een korte rondleiding krijgen langs elke groep, waar hem d.m.v. een ‘pitch’ uitgelegd zal worden waar de groep zoal mee bezig is met ons schoolbrede thema “Gezonde School”, m.b.t. taal of lezen.
Daarna nodigen we Burgemeester Berends uit om in de groepen 4/5 en 5b voor te lezen uit een fantastisch prentenboek!
Op hetzelfde moment wordt er in alle andere groepen door een andere gast voorgelezen. We gaan er een mooie ochtend van maken en natuurlijk gaan we u op de hoogte houden!

Eindtoets voor de leerlingen van de groepen 8

De leerlingen van de groepen 8 zullen in mei deel gaan nemen aan een digitale eindtoets. Een eindtoets voor SBOleerlingen vindt op dit moment nog op vrijwillige basis plaats. Vanaf 2018 wordt een eindtoets verplicht. De Boemerang heeft gekozen voor de eindtoets van Route 8. Deze toets vindt op de computer plaats, net zoals de ADIT, de intelligentietoets die in november is afgenomen. De uitslag van de eindtoets heeft geen invloed op het schooladvies dat in februari 2017 aan de leerlingen en ouders wordt gegeven.

Kledingcontainer brengt geld op!

Kledingcontainer brengt geld op!
U heeft allemaal de kledingcontainer gezien die bij de hoofdingang staat. Deze container wordt elk kwartaal gewogen en geleegd. Onze school krijg hier per kilo een bedrag voor.
Deze bedragen worden direct gebruikt voor onze kinderen en diverse activiteiten in de groepen. Zoals u hieronder kunt zien worden wij heel blij van de opbrengsten van de kledingcontainer:
2015 4e kwartaal- 194,70 euro
2016 1e kwartaal- 190,80 euro
2016 2e kwartaal- 64,68 euro
2016 3e kwartaal- 66,12 euro
Gaat u een kast opruimen en heeft u oude kleding of dekens, dan kunt u deze verpakt in een vuilniszak in de kledingcontainer gooien! Alvast enorm bedankt!

Hoofdluiscontrole

Hoofdluiscontrole zoekt versterking!
Na elke controle is de Boemerang nagenoeg luisvrij; dit komt mede door de intensieve controles die elke week na een vakantie uitgevoerd worden.
Een groep ouders komt 4 keer per jaar bijeen om te controleren. We zoeken ouders die ons hierbij komen helpen.
Zoals u al leest is dit 4 x per jaar. De momenten waarop gecontroleerd wordt zijn geheel flexibel in overleg met de leerkracht van een groep in te plannen.
Dus heeft u een zin en tijd om deze werkgroep te komen versterken; dan doet u ons allemaal een groot plezier!

ouderbijdrage

Ouderbijdrage

We hebben al van veel ouders / verzorgers de ouderbijdrage voor 2016-2017 mogen ontvangen. Heeft u de ouderbijdrage van € 20,– nog niet overgemaakt? Dit kan op het volgende rekeningnummer:

NL16 RABO 0122 2308 25 t.n.v. Stichting oudergelden o.v.v. de naam van uw kind.

U mag de ouderbijdrage ook contant betalen.

Groep 1/2

Allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen!
Wij zijn het jaar gezellig met elkaar gestart en zitten alweer vol in ons nieuwe schoolbrede thema ‘’gezonde school’’.

In de speelklas hebben de kinderen het huis omgetoverd tot een gezond restaurant. Ook zijn de kinderen druk aan het bakken in de zandtafel. Vandaag hebben een aantal kinderen echte appelmoes gemaakt, waar wij met z’n allen vanmiddag van hebben gesmuld. De komende weken gaan wij het thema verder uitbouwen en sluiten aan bij de belangstelling van de kinderen.

Vanaf deze week zullen wij een start maken met de rapporten, die in februari met de ouders besproken zullen worden. Denken jullie eraan dat de kinderen van groep 1/2 donderdag 19 januari en woensdag 25 januari vrij zijn.

Groeten van de juffen van groep 1/2

Groep 3/4

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
De kerstvakantie is weer voorbij. Het was voor de meesten toch wel weer wennen om de dag zo vroeg te beginnen. Maar na een week zijn we allemaal wel weer aan gewend.
Jahnyro heeft in de vakantie een broertje gekregen met een prachtige naam. Gefeliciteerd Jahnyro en familie!!!!
Nog meer goed nieuws: juf Ellen zal steeds vaker in de klas te zien zijn. Ze kan nog niet alle dagen werken, maar het gaat steeds beter.

Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema: gezond leven. Dit thema wordt in alle groepen van de Boemerang gedaan en 21 februari gezamenlijk afgesloten. Hierover krijgt u te zijner tijd meer informatie.
De komende periode gaan we onderzoeken wat gezond is om te eten en om gezond te leven. Hier hoort natuurlijk ook bewegen en een goede verzorging bij.

Met lezen gaat het zowel in groep 3 als groep 4 super. We oefenen iedere dag! Met groep 3 zijn we met kern 3 bezig. De kinderen kennen al heel wat letters, zodat ze al eenvoudige woordjes kunnen lezen. Vraag u kind welke letters hij of zij al kent. Misschien is het leuk om hier samen woordjes van te maken.
Met rekenen met de nieuwe methode Alles Telt rekenen we al in blok 3. We doen van alles: tellen, leren getallen, de vriendjes van 10 (hier hebben we een leuk liedje van geleerd), splitsen van getallen, klokkijken (hele uren), geld rekenen (munten van € 1 en € 2 en briefjes van € 5 en € 10)

Groep 4 leest in kern 9. De woorden en zinnen worden steeds moeilijker. Ook leest groep 4 iedere dag.
Spelling is nog erg moeilijk. We zijn met blok 1 van de methode Staal Spelling bezig. We oefenen met hakwoorden (woorden die je schrijft zoals je ze hoort), zingwoorden en luchtwoorden.
Met rekenen zijn we pas begonnen met blok 1. We oefenen met tellen tot 100, getallen tot 100, eraf sommen en erbij sommen op het rekenrek, klokkijken (hele en halve uren), geldrekenen (alle muntjes en briefjes van € 5,- en € 10,-).

Ook spelen we op donderdagmiddag in de speelklas met juf Tineke. Hier leren we samen te spelen en speelgoed te delen. Maar ook............ op te ruimen. De kinderen van groep 4 spelen dan ook met de kinderen van groep 4 uit groep 4/5.

Heeft u ons mooie winterraam in wording al gezien? We hebben prachtige pinguïns gemaakt en volgende week komen er nog ijsberen bij.

Tot slot hebben we nog een verzoek bij het afscheid nemen 's morgens vroeg. De kinderen zijn al zó groot en zelfstandig dat ze alleen de klas in kunnen komen als de bel gegaan is. Papa's en mama's kunnen dan bij de deur afscheid nemen en hoeven niet meer mee de klas in. Tenzij er uiteraard nog iets belangrijks te melden is aan de juffen.

Vriendelijke groeten,
Anne, Ellen, Femke, Renée en Nienke

Groep 4/5

Het nieuwe jaar is begonnen! Gelukkig zijn alle kinderen van groep 4/5 weer gezond en wel op school gekomen. Bovendien hebben we er een klasgenoot bij! Rilano is bij ons in de klas gekomen. We zijn nu met zeventien leerlingen. Welkom Rilano, we hopen dat je een fijne tijd zult krijgen bij ons op De Boemerang!

Voor de vakantie hebben we met z'n allen reuze gezellig onze kerstbrunch gehad. We hebben genoten van alle lekkernij die mee naar school was genomen. Daarvoor willen wij u hartelijk danken! De sfeer in onze groep was super! En dat was goed te zien tijdens ons succesvolle optreden.

Met het begin van het nieuwe jaar starten we met een nieuw thema. We gaan bezig met het thema "gezond". Dit project wordt schoolbreed uitgevoerd en wij gaan proberen het zo breed mogelijk te maken. Wij hopen dat de kinderen er zo af en toe met u over zullen praten. Het wordt een hele ontdekkingsreis. We zijn gestart met juf Lidewij die haar ontbijt vergeten was. Zij ging even in de kring haar ontbijtje nuttigen! Dat vonden de kinderen wel gek! Mmmm, een lekkere rozijnenboterham, cracker met roomboter en hagelslag en een kopje koffie. Er werd likkebaardend toegekeken.
Mocht u nog wat willen inbrengen met betrekking tot dit thema, kom dan gerust naar ons toe.

Juf Lidewij en Meester Bert

Groep 5

We wensen iedereen een gezond en mooi 2017 !

Gezond eten en bewegen, ons thema !
We starten het jaar met een supergezond thema over voeding , ons gebit en bewegen.
We houden jullie daarbij regelmatig op de hoogte met de activiteiten. Ook de gebitsverzorging speelt hierbij een rol.

In het nieuwe jaar verwelkomen we twee nieuwe leerlingen op school en ook nog eens in onze groep.
Welkom Rayen en Caitlin in onze groep. We hopen dat jullie snel gewend zijn en het heel fijn bij ons zullen vinden.
We hebben helaas ook afscheid genomen van Jesse Dean, Theo en Milan. Zij zijn naar de groep 5/6 verhuisd om meer ruimte te maken in de middenbouw. Gelukkig zien we ze nog wel met de gymlessen op dinsdag en natuurlijk in de pauzes.

Op dit moment zijn we ook druk aan het toetsen waarbij we elke dag wel iets doen. Hard werken dus, maar gelukkig ook tijd voor ons thema.
We hebben een proeverij gedaan en allerlei producten opgezocht die iedereen kent omdat ze thuis ook op tafel staan. Hebben jullie nog lege verpakkingen van eten dat regelmatig op tafel staat dan zou het fijn zijn als uw kind dat mee kon nemen naar school voor onze demonstratietafel "WAT WIJ ETEN"!

We zijn nu aan het onderzoeken waarom we eigenlijk moeten eten en wat we precies nodig hebben .
In een later stadium gaan we onderzoeken wat gezond en ongezond eten is. En natuurlijk ook drinken. We lezen allemaal in de kranten hoeveel suiker er in frisdrank en sapjes zit, dus ook daar zullen we eens naar kijken.

De moeder van Flore bracht woensdag een hele krat mandarijnen mee voor de klas die heerlijk fris en sappig zijn. Dank daarvoor, want de klas geniet ervan .
Natuurlijk is er ook nog het fruit wat we elke week krijgen. Deze keer wortels/peren en appels. Supergezond allemaal !
En dan gaan we nog wat extra bewegen naast de gymlessen die we al op dinsdag/woensdag en donderdag hebben.
Wat zullen wij een superfitte en gezonde groep 5 worden!

Op naar een topfit 2017. Groetjes van Ingrid, Manon , Sibel en Esther.

Groep 5/6

De kerstvakantie zit er helaas al weer op. Maar we beginnen eerst met iedereen een heel goed, gezellig en gezond 2017 toe te wensen.

We hebben een drukke tijd acher de rug met toch wel leuke dingen. Het schaatsen in Deventer was een hoogtepunt. Na 4 lessen kon iedereen toch al behooorlijk vooruitkomen en zagen we zelfs echte schaatswonders. We kregen zelfs comlplimenten van de schaatsleraren omdat we zo goed ons best deden en goed naar de instructie luisterden. We hopen wel dat dit volgend schooljaar een vervolg krijgt. Overigens wel met dank aan meester Ely, want die was er achter gekomen en heeft ervoor gezorgd,dat wij als niet Deventer school er tussen konden komen.
En nu maar hopen dat er ook nog natuurijs komt.

Pech had wel juf Anita, want net voor de vakantie is ze  tijdens de gymles, ze wilde iets voordoen, behoorlijk gevallen. Het leek eerst mee te vallen, maar later bleek dat ze toch wel een aantal gekneusde ribben had en ze heeft dus de laatste week voor de vakantie op bed gelegen. De kerstbrunch is dus aan haar neus voorbij gegaan. Die was heel gezellig en iedereen had zijn /haar best gedaan om er iets van te maken.

Voor de vakantie waren we al begonnen met toetsen en daar gaan we deze week weer mee verder. We starten een nieuw thema en gaan ons bezig houden met: De gezonde school. En dan kijken we naar voeding en bewegen. In de klas is er ook het een en ander veranderd. Juf Julia die ons op dinsdag en vrijdag hielp, is nu naar een andere school. Omdat er na de kerstvakantie weer een aantal nieuwe kinderen op school komen, krijgen wij er ook 3 kinderen bij. Deze kinderen zaten in groep 5. En nu worden wij een groep5/6. Het zijn Theo, Milan en Jesse Dean. Ze hebben voor de vakantie al even bij ons in de groep gekeken en nu hebben we 16 kinderen in de groep en zijn nu alle tafeltjes bezet. Wij wensen Theo, Milan en Jesse Dean een leuke tijd in deze groep.  Welkom dus. Dit was het voor nu. En we houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten, de juffen en de meester.

Groepen 7

Allereerst willen we jullie een heel goed en gezond 2017 toewensen!
Wat dat gezond betreft, daar gaan we ook in school wat mee doen. Ons schoolbrede thema heet dan ook 'De Gezonde School'
We zijn al gestart, in beide groepen, met het blind proeven van de 4 verschillende basissmaken.
We gaan d.m.v. een dagboekje ons eigen eetpatroon bijhouden.
In de klas gaan we een keuken bouwen waar elke leerling van een recept, een gerechtje mag maken dat we samen gaan proeven!
We vragen jullie hiervoor keukenspullen te leen te geven aan school.
Bovendien zullen we via onze taalmethode het onderwerp (spijsvertering) behandelen.
We hopen op fantastische weken waarin de kinderen inzicht krijgen in hun eigen leef- en eetpatroon.

Groep 7a blikt terug op het thema 'Zeebenen' met een bezoek aan de Batavia replica in Lelystad, dit was indrukwekkend! We hebben daar tussen de middag onze kerstbrunch gehouden.
Groep 7b heeft het thema 'Zeebenen' afgesloten door de opgedane kennis van de Deltawerken, groepsgewijs aan groep 7a te presenteren.

Met vriendelijke groet,
Marieke, Manon, Fokke en Ingrid

Groepen 8

Het schoolbrede thema is “een gezonde school”.

Een breed begrip. De groepen 8 spitsen zich toe op de binnenkant van het lichaam. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod; het skelet, de gewrichten, de pezen, de spieren, de werking van de organen, cellen, de bloedsomloop en alles wat er tijdens de lessen nog ter sprake komt. De kinderen vonden het prachtig om een levensgroot skelet in de klas te hebben en deze goed te kunnen bekijken.

Zoals u misschien wel gehoord heeft zitten we middenin het afnemen van de Citotoetsen. De uitslagen van deze toetsen gebruiken wij om ons beeld over uw kind compleet te maken en tot een goed advies te kunnen komen.
De verwijsgesprekken staan voor de deur, de officiële uitnodiging ontvangt u nog van ons. De gesprekken staan gepland op maandag 6 en dinsdag 7 februari.

Voor vragen staat de deur natuurlijk altijd open!

Groetjes, Juf Susan en juf Francisca

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055